Slide background

Realne
doznania

w wirtualnym świecie

Slide background

Wejdź
do gry

Kosmiczna zabawa
dla każdego

Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy osób korzystających z usług salonu VR Planet

1. Każda osoba przed grą zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem i ostrzeżeniem dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa oraz zaakceptowania go.

2. Korzystanie ze stanowiska jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.vrszczecin.pl oraz w salonie.

3. Warunkiem korzystania ze stanowiska jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych tj.

  • upośledzenie równowagi i ruchu
  • napięcia emocjonalnego lub niepokoju
  • padaczki
  • schorzeń układu sercowego
  •  migreny, bóle głowy, ucha
  • problemów trawiennych, zmęczenia, senności

4. W przypadku wad wzroku zaleca się korzystanie z gogli w szkłach kontaktowych.

5. Użytkowanie sprzętu wiąże się z wykonywaniem ruchu. Oddziałuje na nasz błędnik, orientacje, zmysł wzroku, słuch.

6. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać sesje i powiadomić o tym pracownika salonu.

7. Zaleca się po 30 min gry zrobienia krótkiej przerwy nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby.

8. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z sesji tylko w obecności opiekuna.

9. Młodzież i osoby powyżej 16 roku życia korzystają z usług VR Planet na własna odpowiedzialność.

10. Każdy klient będąc po raz pierwszy w salonie uzyska informacje o usłudze ,instrukcje jak należy posługiwać się sprzętem oraz pomoc pracownika podczas sesji.

11. W trakcie gry uczestnik przejmuje odpowiedzialność za powierzony im sprzęt,oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieodpowiedniego zachowania i niestosowania się do regulaminu.

12. W przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz jego uszkodzenie szkode pokrywa osoba korzystająca aktualnie ze sprzętu

13. Obsługa ma prawo zażądać od klienta dowodu tożsamości oraz wyprosić z lokalu osoby nietrzeźwe, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi gry bez podawania przyczyny.

14. Na terenie lokalu zabrania się konsumpcji art.własnych, spożywania alkoholu zażywania narkotyków oraz palenia wyrobów tytoniowych i fajek elektrycznych.

15. Wewnątrz lokalu zabrania się agresywnego zachowywania w stosunku do innych osób, używania przemocy w stosunku do innych użytkowników salonu VR Planet.

16. VR Planet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu VR Planet zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika salonu.

18. Nieprzestrzeganie Regulaminu może powodować wcześniejsze zakończenie usługi bez możliwości zwrotu kosztów oraz czasowy zakaz wstępu na teren lokalu.

19. Wszelkie zażalenia,skargi wnioski należy kierować na adres vrplanetszczecin@gmail.com.

 

Copyright by VR Planet 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: Studio AM | Realizacja: Projektowanie stron internetowych Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl